= , =

27.01.07, .- 2. 1901528,07.06.06, 23, 1'. (CORLEONE LA FERE DE ARLENE / ) . ., . AE .
.
evo


, 3. YE 1819083,02.10.05, IR 5, ./. .. 4. 1786721,AIZ3850, 07.10.05 ( / ) , .. 5. 1618427, 14.09.04, 171 (SUPER BULLI LA NARIA-1RAU / ) . , . 1 .. , 4-339. 6 EXQUISlE DE LA PARURE 1826271,01.09.05 (EXAS VIFIVELZIG / CASAREL DE LA PARURE) RAASDON, .

7 MELI DES VALENINA A'VIGDORS RF 190978,06.08.06, 108 (EXQUlSIE DE LA PARURE / NEWDA1SY IZ ALEVY BULDOGOV) . ., . .10 . 1833248, 30, 19.2.06 ( / ) . ., .

. 11 , 279, 25.04.06 (GLENLEE NIG WK / ) . , .

evo


-1, 14 TI LLEVR NINA RICHI 1748776, 3 1, 20.06.05 (PEI LLEVR SHON / LLEVR FIF ) . , .A,

.-2, 15. 1805013, 38, 29.09.05 (SUPER BULLI LA MONARCHIA-MIRABEAU / EBP EJI -) ,

.-3, 12 1819087,02.10.05, IR 9, ./. .-1, 16 DIVA DUYOVOCA RF 1558564, 14.04.04, 966 (APACSE LES PEIS ARCANGES / VIV VICIRIA) . ., . . , 35-211

.-2, 17 1565845, 18.05.04 (GLENL NIG W/ ) . . .. , 17/22-130

.-3, 18 1748930, 02.05.05, AUN 001 ( / ) .! . YlIIA . , 7-2-33

e


.-1, 20 IEL DE FLEUR IZ PESTROI FANAZII RF 1558739,03.04.04, 148 (NUNG / FURI CARAN IZ PESROI - FANAZII) . ., 1I, T.. , 920-140

.-2, 19 NOPA-DJENEFER 1646346,2074,21.07.04 (ARINI / RSS) .,.-1 . , 21 A'VIGDORS ROYA RF 1634396, 21, 25.10.04 (UNESCO DES FOSSES SAULE / PEI LLEVR ) ., .

-2, 24 . 17l4279, 1335 ( / ) . , . .

-3, 23' I5'1456,1l.01.4,I43(GLENLNIGW/JI ) . , . -. , 2-247

-4, 22 - 1610251, 07.06.04 (GLENLNIGW / Y AIO ) . , . ..
-1, . 25 ' 1895078, 18.04.06, 169, .-. (ARANI D LA PARURE / ' ) . , . .

eo


, 26 LIBLL'S XRA 1773615,30.06.2006 (LANC NOIR'S UVIGNON DELEY / LEIOLL'S TIGRESSE) . ., , I, 11-50-1, . 27 LEIBOLL'S VULANO RF 1937789, 11.12.04 (LAN NOIR'S TAIS EDITATlON / LElBOLL'S RASMINE) .-1, 28 TAERLAN NYAZ ALUZSIY RF 1680622,02.12.04, 560 .-.(SUPR BULLl LA MONARClAIRAEAU / FILADELPlA QUEEN) . ., . . ,, 25-12

. 29 1875585, 1l5, 04.05.2005 (SEPERD'S BULLDOGS EDOSON / . . , .

oe


, 30 I685258, RS0305, 03.01.05 (SAR BRANDY I ) . , . . MO-1, , 31 , 1708101, RS804. 19.11.2004. (SHARK BRANDY / )., .

==